Foredrag og undervisning 2022-2023 

Henvendelse på mail helle@helleviuf.dk eller tlf. 61660824,

Det er ganske uforpligtende at ringe

 

CVR 41313927

Se også siden "Håndens Teologi" om især maleworkshoppen

 
 
foredrag eller undervisning

 

 

 

 

Vi kender alle nogen

- måske ved vi det bare ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

For hvem:

- Som foredrag ved sogneaftner.

- for præster, terapeuter, sundhedsfagligt og pædagogisk personale.

- oplæg i sorggrupper

Foredraget kan tilpasses Jeres ønsker og ledsages af debat og konkrete, praktiske forslag til at leve med sorgen.

Pris: efter aftale 

 

Sorgen man ikke taler højt om

 - efterladte i amputerede familier og deres sorg

 

Dette foredrag handler om fænomenet fremmedgørelse fra eller amputation af familien, forstået som det, at et familiemedlem radikalt afskærer kontakten til sin nærmeste familie.

Foredraget koncentrerer sig primært om de efterladte forældre og deres sorg. Det er en sorg man af forskellige grunde ikke taler højt om og et tab, som ikke rigtigt anerkendes af omverdenen som et reelt tab, til trods for at, der er tale om ikke så få forældres virkelighed. Det diffuse tab, tavsheden der omgærder det, og stigmatiseringen giver stor risiko for at amputerede efterladte udvikler kompliceret sorg. 

Deres diffuse tab og dobbeltbelastede sorg, har ligheder med sorg ved selvmord.

Foredraget belyser mulige grunde til fænomenet amputation af familien,

bl.a. i psykologisk, etisk og sociologisk perspektiv. Her beskrives den svære voksen-til-voksen relation mellem børn og forældre og det i tiden, der er med til at belaste mellemmenneskelige relationer.

Når livsidealet er at skabe sin identitet gennem mange egne projekter er der fare for at blive moralsk blind og skamløs overfor sine omgivelser og man skærer det fra der ikke passer ind i projektet, til tider endda familien.

 

Foredraget kan udvides med en beskrivelse af sorg og den nyeste sorgteori

bl.a. Strobe & Shuts to‑sporsmodel sammen med M. Whites narrative terapi, som redskab til at forstå sorgen og sorgprocessen hos efterladte amputerede, for hvem det er særligt svært, at få livsfortællingen til at hænge meningsfuldt sammen igen. Livsnarrativet udfordres nemligt alvorligt ved amputation.

 

Foredraget kan tillige give bud på kirkens sjælesorg, som har både praktiske

muligheder og teologiske perspektiver, der kan komme fænomenet amputation af familien i møde. Kirken har et sprog og et perspektiv på mennesket, der er langt større end noget andet. De bibelske fortællinger, bønnen, sakramenterne og kontekstuelle ritualer kan skabe noget at stå imod med (resiliens) for efterladte amputerede, såvel som det kan være et "ʺreligiøst gelænder"ʺ at støtte sig til for tidens projektmennesker.

 

Kirken ikke bare kan men bør engagere sig i problemet amputation af familien. Det har altid været den kristne kirkes særlige opgave at tage sig af og genoprejse sørgende, lidende og stigmatiserede mennesker.

 

 

Meditation, nærvær, fordybelse og socialt samvær

- in English too

 

 

 

 

Vandring

For hvem:                                                                                             - alle aldersgrupper, også børn og unge                                    - almindelig god form                                                                         Pris: efter aftale

Vandringen kan tilrettelægges som både dagsvandring og som ugevandring.

Desuden arrangerer jeg regelmæssigt dagsture i Hedeland mellem Roskilde, Tune og Hedehusene samt i Odsherred. Disse annonceres også her på siden, når de åbner for tilmelding. 

 

fadervor-armbånd, craft theology

 
undervisning
workshop 
meditativ aften
- In English too

 

 

 

Fadervor

              - noget at holde fast i

 

For hvem:

- Kan tilpasses enhver aldersgruppe

- minikonfirmander og konfirmander

retræter og meditationsaftner og -weekender 

- holdes også på engelsk

Pris: efter aftale.

 

For mere end 20 år siden opstod Zymetris Fadervor på Perler-armbånd. Formentlig sidder armbåndet på mere end 1000 9-10-årige og et ukendt antal konfirmander og voksne. 

I workshoppen arbejder vi med Fadervor-bønnen bid for bid og tilpasses både tid, sted, alderstrin og "åndeligt niveau". Wokrshoppen kan også holdes på engelsk. 

Workshoppen kan, hvor tiden er til det, udvides med individuel vejledning. Jeg medbringer materialer, ligesom der er mulighed for på forhånd at få vejledning i at samle sine egne perler og kort til brug på dagen. 

Workshoppen holdes meget gerne i samarbejde med eksempelvis stedets kirkemusiker og kan udvides med en andagt eller egentlig gudstjeneste; fx helings- eller skriftemålsgudstjeneste. 

Se mere under fanen "Fadervor-armbåndet". 

Undervisning:

Workshops: Jeg holder i år nedenstående Håndens Teologi--workshops, som kan bruges både som sognearrangement, til konfirmander og minikonfirmander og meget andet I måtte ønske. Jeg tilpasser forløbet i samarbejde med jer. 

I workshoppen indgår også undervisning i et givent teologisk/eksistentielt tema. Dette forår er påske og pinse temaet i mange af mine worhshops.                                                                  Pris: ca. 6000,00 for en dag + transport og materialer.

1) to slags male-workshop  af 3 - 7 timers varighed over temaer, som måtte passe jer. Her er der virkelig tid til fordybelse, både i teologien og eksistensen, samt mulighed for den enkelte (konfirmand) fx  for at skabe et værk, han/hun er stolt af.

 

2) fadervor-workshop af 2 - 8 timers varighed med mulighed for at lave sit eget armbånd og samtidigt fordybe sig bør i almindelighed og Fadervor i særdelseshed. Ogs for minikonfirmander. Se mere nedenfor på denne side.

 

3)Eksamensforberedelse: for især lærer- og sygeplejestuderende

 

Meditation, nærvær og fordybelse

- in English too

 

 

Labyrintvandring

 

For hvem:

-Alle aldersgrupper, også børn og unge.                                   Pris: efter aftale                                                                                  Pladskrav: Kræver et rum der er min. 10 x 10 m2

 

Vandringen I labyrinten er en enestående mulighed for at blive langsom, gøre sindet roligt og give sig tid til refleksion og eftertanke i en ellers hurtig hverdag. 

Labyrint er en måde at bede og meditere på, at stresse af, det er en anden form for pilgrimsvandring. 

Om ønsket kan jeg lede vandringen. Der er også mulighed for at I kan have labyrinten liggende for en periode, fx. gennem fastetiden eller henover påsken.

Også for institutioner. 

Ring og hør nærmere. Se også gerne mere her

craft theology strikkegudstjeneste

Gudstjeneste, andagt, meditation, nærvær, bøn og fordybelse

also in English

 

 

Strikkegudstjeneste

for hvem:  - alle

Strikningen bruges i gudstjenestens rammer og som (for-) bøn og meditation. Der kan strikkes på eget medbragt strikketøj og/eller der kan skabes et fællesarbejde, som alle strikker med på undervejs. Der kan også strikkes Prayer Shawls (se fanen PrayerKnitting).

 

Causeri

 

 

Skotland og skotterne på kryds og tværs

for øje, øre og mave!

For hvem: Velegnet til sogneeftermiddag eller-aften.         Pris: efter aftale.

 

Et causeri i ord, billeder, lyd og smag. Efter utallige rejser og kortere og længer ophold i Skotland, har vi fået et solidt kendskab til Skotland og skotterne som vi gerne vil dele med jer. Der vil være både billeder, en rigtig sækkepibespiller, whisky og shortbread. Eller i udvidet udgave kan der arrangeres et egentligt skotsk måltid med den traditionelle haggis med kartoffel- og roemos samt crannachan, en havre/whisky dessert.  

Vi er to, Helle og Bente Viuf, om causeriet.