Kære Inger
Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår godt din bekymring. Det er ikke alle engleerfaringer, der er lige gode. I mit arbejde møder jeg af og til det, som jeg vil kalde åndelig uforsigtighed. Bl.a. kommer det bag på nogle mennesker, at ikke alle engle er Guds engle. Også Djævelen har sine engle og derfor risikerer man (uforvarende) at komme til at flirte med onde kræfter.
Udover at bede, som du selv skriver, kan vi i kærlig omsorg spørge ind til det, der møder os i form af engleberetninger, samt selv være eksempel og bære vidnesbyrd om Jesus Kristus, når vi taler om engle, for i nogle sammenhæng er engle trådt i stedet for Gud i menneskers liv.

Vi kan spørge til englenes herre. Engle er budbringere og er derfor sendt med et budskab til os fra deres herre. Læs fx Ef. 6,12, 2. Kor. 12,7. Ikke alt der glimrer er guld, læs fx Matt. 25, 41. Martin Luther skriver, at der er to magter, der kæmper om os mennesker, Gud og Djævelen. I sin Lille Katekismus finder man en morgen- og en aftenbøn til Gud om at give os englevagt, så den onde fjende ikke skal få bugt med os (kan læses i Den Danske Salmebogs Bønnebog nr. 1 og 2. Læs også Grundtvigs salme nr 674: Sov sødt, barnlille.)
Også Paulus taler om at onde kræfter kan vise sig i engleskikkelse for at gøre forsøg på at skille os fra den kærlighed, som Gud viser os gennem Jesus, kilden til kærlighed og frelse.
Derfor ville et andet vigtigt spørgsmål være: Hvad vil englene mig? Guds engles budskab til os mennesker vil altid være givet i Jesus’ ånd, kærlighedens ånd. “Tåler” budskabet, meddelelsen, at hans navn nævnes sammen med det? Eller sagt med Luthers ord: Driver det på Kristus?

Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke sig, hvordan vi agerer på englenes meddelelser til os. Møder mellem engle og mennesker sker til Guds ære - ikke englens! - og for at fremme Guds rige her på jorden og i dig og mig. Derfor tilbeder vi Gud. Engle skal ikke tilbedes (Ef. 6,12). I Luk. 22,42 står en beskrivelse af, hvordan en engel kommer til Jesus for at styrke ham i hans fortvivlelse i Getsemane. Men det er Gud Jesus beder til, ikke englen.

Der er mange budskaber fra Gud til os mennesker, som sker gennem engle, så derfor må vi også være åbne for modtagelse, med ovennævnte in mente, for engle er en af Guds måder at meddele sin kærlighed til os mennesker på.
Så når du - og vi - deltager i fx englegrupper, som den, du har fået invitation til, må vi først og fremmest have blik for om det handler om Gud og Kristus og huske, at det er ham vi tilbeder som vores og englenes Herre. Du må mærke efter og spørge ind til det - i gruppen såvel som i egen bøn.