Kære web-menighed

Vi vil ønske hver og en en rigtigt glædelig jul. Vi håber, at vores adventskalender har været dig til glæde og nytte.

I nat er en frelser født jer. Han er Kristus, Herren!

Guds fred!

Julemorgens prædiken, Antvorskov kirke, Slagelse provsti

Du hellige nat!

Julemorgen – findes der noget skønnere? Hørte I hvordan det sitrede og vibrerede i nat? Mærkede I det? Hørte I, hvordan himmel og jord, tid og evighed, mødtes over hovedet på jer? Det er det hemmelighedsfulde, der er ved denne morgen, og som ikke alle forstå. Kristus er kommet til verden. For nogle har dagen mest karakter af ”dagen derpå”. Men for os andre er denne nat fantastisk. Ja, mere end det, den er hellig for os.

Nyt liv er kommet til os. Et barn er født os. Han er Kristus.

I nat skete det. Det er natten, som vi måler tiden ud efter. Julenat. Det evige og hellige Nu, som er Guds ankomst ind i vores forgængelige tid og verden. Midt i den mørkeste tid, måske i hele verdens historie, kommer det igen, budskabet fra evighedens nu: Et barn er født jer, han er Kristus, Herren. Emmanuel, Gud med os. Kun troen begriber, hvor stort det er. Kun troen har ører, der hørte Den Hellige Nats fødselsveer og derpå englesangen. Hørte I det i nat?   Her begyndte vor tidsregning. Men det hele begyndte jo meget før. Og før os. Vi er ikke verdens omdrejningspunkt. Han er. Denne fødsel har været i sin vorden hos Gud siden tidernes morgen. Som en tanke hos Gud. Og nu har den tanke fået kød og blod. Og for vores skyld. Jeg begriber det ikke, men jeg tror det af hele mit hjerte og af hele min sjæl.

Og måske er det noget af det sværeste i kristendommen. Det, at Ordet blev kød og tog bolig i blandt os.  Sådan som det hedder i den oversættelse vi bedst kender. Eller fra DNA: ”Det Gud sagde, blev menneske i kød og blod, og slog sig ned hos os og vi så hans guddommelighed. Kristus kommer til verden.Det kaldes i teologien for inkarnation. Ordet er dannet af det latinske caro (gen. carnis), som betyder kød. Inkarnation er svært at oversætte men betyder noget i retning af ”kød-blivelse”. Og ordet kød betyder i Bibelen oftest ”menneske”.  Blev menneske i kød og blod. Jødedommen og islam kender ingen inkarnation og afviser den pure. Hedenske religioner har mange. Men kristendommen har én eneste og endegyldig inkarnation: Gud selv, der bliver menneske i Kristus Jesus. For vores skyld. Din og min.

Det, der sker, er så fuldstændigt enestående og afgørende en begivenhed: at den skabende Gud selv træder ind i den skabte verden som Kristus Jesus. Han tager bolig midt imellem os. Og som han sidenhen har taget plads hos os, når brødet brydes.  Det er og bliver et mysterium. Julenats mysterium. Ikke underligt, at hele universet summede og sitrede.

Det er Gud som både far og søn. Det begyndte med Gud, i Gud. Gud, som skaber-ordet; som alt levendes ophav. ”Og Gud sagde....Og det skete!” ”Der skal blive lys og der blev lys. Det levende kan ikke eksistere uden lys. Derfor er det første Gud skaber lyset. Først derefter kom alt det andet til. Og kronen på værket blev mennesket, skabt i Guds billede. Og Gud så, hvor godt det var. Det er en vigtig tanke hos os kristne, at verden er skabt god. Verden er god men mennesket er faldet. Vi fik fra begyndelsen det bedste, alle muligheder. Vi fik livet, lyset og kærligheden. Alt var godt. Men det gik hurtigt galt.

Vi mennesker ville nemlig ikke nøjes med det. Nøjes med Guds ord; leve på Guds ord og ved Guds ord. Vi ville selv! Og kunne selvfølgelig ikke. Så mørket trængte sig ind fra alle sider. Der måtte en ny begyndelse til. En anderledes begyndelse. Gud måtte helt ind i sin skabte verden selv. Helt tæt på.

Hvorfor slettede Gud ikke bare det hele og begyndte helt om fra begyndelsen igen? Havde det ikke været nemmer for Gud? Han har jo stadig problemer med os. Hvad forhindrede Ham? Det gjorde kærligheden. Det var denne verden Han havde skabt og fundet så god som den kunne være. Den kunne Han ikke bare vende ryggen og lade sejle for egen vind. I stedet gik Han helt ned og ind i vores verden; Han som ellers ikke selv er en del af universet men står over det. Han steg ned til os i verden i menneskeskikkelse. Han gav afkald på al magt og blev i stedet som et lille barn, magtesløs. For ville vi vel tage os af Ham. Alt af kærlighed.

Ordet tog bolig iblandt os. Det Gud sagde, blev kød og blod og slog sig ned hos os. Og vi så Hans guddommelighed. Han er fuld af guddommelighed, og den deler han ud til os, som får troens mulighed for at lade os fylde af den – Derfor er natten Den Hellige Nat. Det er denne nats fredfyldthed, storhed, hellighed, som vi mennesker hele tiden længes efter. En dyb længsel efter Guds nærvær i vores liv. En længsel efter den hellighed, der indfinder sig i én, når Kristus er dig så nær, at han har taget plads hos dig.

Alle os, der denne jul har bedt om Guds nærvær i vores liv, er blevet bønhørt og har fået hvad vi ønskede os allermest. Himlen har åbnet sig i nat og Gud er steget ned til os i vores eget lille Betlehem af alt det der ikke er ideelt og perfekt. I kor med alle engle bringer himlen os den Gud, som har besluttet sig for at gøre vores arme til sit hjem.

Ære være Gud i det højeste

Og på jorden fred i mennesker. 

Amen!

 

I dag skal du: 

 

- fryde dig og fejre jul med alt hvad det indebærer for dig.