Jeg er troende muslim. Jeg retter henvendelse til dig, da jeg er interesseret i at vide noget om vigtigheden af Kristne samfund. Er det vigtigt for kristne at være en del af et Kristent samfund, hvorfor er det vigtigt og hvad er det, som det Kristne samfund bidrager med. Grunden til spørgsmålet er, at jeg er meget interesseret i religion. For muslimer har det stor betydning med de muslimske samfund, og jeg er bare interesseret om det har sammen betydning for kristne.

 

Kære Erhan

Danskernes kristentro lever stille. Men den lever og i mange forskellige udgaver og sammenhænge. Så når du spørger til det med ”kristne samfund” tænker jeg i to retninger. Jeg tænker på 1) kristnes verdslige liv i det samfund/stat/land, som deres kirke er en del af og 2) kristnes liv i det fællesskab, der er i den kristne kirke de er medlem af, fx Den danske Folkekirke.

1) Betyder kristendommen noget for danskere? Ja, det gør den i høj grad, dels fordi den er en vigtig del af manges liv på forskellig vis, og dels fordi den er så væsentlig en del af vores historie og den måde, hvorpå vi har indrettet vores samfund. Kristendommen har lagt den moralske ramme om os – på godt og ondt – i 1000 år og den danske stat er unægtelig knyttet sammen med kristendommen.

Nogle gør ihærdige forsøg på at lirke staten fri af kirken ved at agitere for en adskillelse mellem stat og kirke, men det er ikke ensbetydende med at man så samtidigt tager kristendommen ud af samfundet. Det fylder kristendommen fortsat alt for meget til, både i vores mentalitet, i vores samfundsindretning og i vores institutioner.

De fleste byggeklodser i vores samfunds fundament er leveret os af kristendommen op gennem tiden. Før staten overtog eksempelvis omsorgs- og uddannelsesopgaver, var disse iværksat og underholdt af kirken. 

Det ligger dybt grundfæstet i de fleste af os, at vi hjælper vores næste, den fremmede og hinanden efter vores bedste evne og deres behov. Det er en af grundfortællingerne i os, og den har givet os det skatte- og uddannelsessystem, rets- og sundhedsvæsen, der er det danske samfunds. Og ikke mindst har det givet frihed til både køn, religion og race.

Selvom man ville kunne pege på tilsvarende fortællinger i andre religioner, ændrer det ikke på det faktum at vi fik disse værdier, dette tankesæt, via kristendommen – der også gik forud for humanismen.  Også sjælesørgerisk spiller kirken stadigvæk en meget vigtig rolle i befolkningen.

2) Det kristensamfund jeg bedst kender er Den Danske Folkekirke, som også er langt det største. Her indenfor eksisterer mange små og store samfund eller fællesskaber. Nogle er af mere åndelig karakter mens andre er af mere verdslig karakter.  

Det vil sige, at nogle primært samles der, hvor troen praktiseres i gudstjeneste, bøn, nadver, dåb, m.m., både i og udenfor kirkens mure, på nettet eksempelvis. Mens andre alene bruger ”det kristne samfund”, når det tilbyder kulturelle ting uden troens praksis men på kristen grund.

Udover Den danske Folkekirke skal jeg ikke glemme at nævne, at der er mange andre kristne samfund i Danmark; fx den katolske kirke, baptistkirken, pinsekirken, metodistkirken, den ortodokse kirke. Til sammen udgør vi også et kristent samfund.

Troen lever måske et meget stille sted i den enkelte kristne dansker, der trosmæssigt knytter sig noget løsere til et ”samfund”, end en muslim måske gør.

Derfor er de troendes samfund også et ret indadvendt sted, der ikke gør megen væsen af sig. Derimod lever det kristne tankesæt og mentalitet meget offentligt, ligesom kirken også spiller en meget vigtig sjælesørgerisk rolle i befolkningen.

Så selvom det ser ud som om vi ikke er særligt kristeligt/kirkeligt aktive, spiller kristendommen stadigvæk en meget vigtig rolle for rigtig mange danskere.

Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål.

 

Helle Viuf

 

 

 

Billedet her tv. er et fotografi af en plakat jeg har købt I Nordens Hus i Tórshavn på Færøerne. Det var udstillet sammen sted og er malet af den færøske kunstner Edward Fuglø. Se kunstnerens hjemmeside på www.edwardfuglo.com