3 røde perler

 

fordi Treenigheden Gud, Jesus og Helligånden ER kærlighed. Snoet sammen danner de en trekant, symbolet på treenigheden.
Gud, som er Treenighed styrer ALT i verden. Gud skal magte, ikke jeg. Slip kontrollen og lad Gud styre. Ærer og lovpriser jeg Gud? Eller springer jeg for tit kirkegang, bøn og bibellæsning over? Jeg ærer Gud, arbejder for hans Rige når jeg lever det dobbelte kærlighedsbud: At elske Gud som jeg min næste og mig selv.

 

Æres den der æres bør

 

Rom 11,36: Alting kommer fra ham, bliver til gennem ham og tilhører ham. Æren er hans i al evighed. Amen.

Alt er dit, Gud! Når de tre aflange perler holdes sammen danner de en trekant. Treenighedens symbol. Kærligheden mellem faderen og sønnen vælder som ånden udover os mennesker. Paradoksalt er det at kærlighed og magt knyttes tæt sammen. Og så alligevel slet ikke, for at deklarere: dit er riget, magten og æren, viser jo netop overgivelse og tillid.  Tillid er skænket os med selve livet. Den kan vi ikke selv tage æren for. Den skylder man ikke sig selv men selve livet og Gud. Derved kan man heller ikke blive skyldig for man kan ikke pådrage sig skyld for noget man ikke skylder sig selv, som livet, kærligheden og tilliden.

Derimod pådrager man sig skyld hvis man forsøger at tage skylden for noget man ikke skylder sig selv. Vi moderne mennesker har det ofte svært med at underlægge os magt og magter i forskellig sammenhæng. Vi får ofte fejlagtigt blandet autoritet og autoritær sammen eller tror at de to størrelser er et og samme. Vi vil selv. Vi kan selv. Eller vi tror, at vi kan nøjes med at følge noget af det og ikke det hele. Nøjagtig som Adam og Eva (se: Komme dit rige)der også mener, at vide bedre end Gud. Når vi beder disse ord kan det være med forskellig fortegn. Nogle dage beder vi frimodigt: Nu kaster jeg mig i favnen på dig, Gud, ud på de 70.000 favne vand! Andre dage er det en bøn om hjælp og der høres et hvis og en tvivl under: Hjælp mig, Gud, så jeg mærker, at du magter mig.

Jeg magter at turde være magtesløs Vi mennesker magter meget og skal også magte meget. Kunsten er at skelne mellem hvad der rent faktisk er vores opgave at magte og hvornår vi tager magten fra Gud ved at ville magte mere end det er os til dels. Adam får overdraget magt fra Gud, som han dermed også får ansvar for at forvalte. Men snart overskrider han sine magtbeføjelser og tror at Riget, magten og æren er hans. Adam betyder menneske!

Æres den der æres bør Men Adam tog fejl. Alt tilhører Gud. Vi mennesker forsøger ofte at tage æren for noget vi slet ikke kan tage æren for. Som livet fx  Vi tager derved æren fra Gud når vi forsøger at bilde os selv og vores omgivelser ind, at æren er vores (Se ”ske din vilje”).  Det projekt er dømt til at mislykkes før eller siden, som det jo også skete for Adam. Og hvad værre er, så tager vi andre med i faldet fordi vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Både Adam og Eva vises ud af Paradisets Have, Guds Rige.

Også det fjerde bud handler om at ære. Ær din far og din mor, fordi det er dem, der har givet dig livet. Jeg henviser her til at læse videre om dette i min masteropgave andetsteds her på hjemmesiden.

_______

Guds dynamis og exousia = power and authority (lat: autores). God´s power and authority  are called in Greek dynamis and  exousia  (= power and authority (autores)). An author means the one who”created” the book, i.e. We are closing the prayer as we began: God as creator. You can say to this mountain: move from here to there, and it will move. Only God and faith can move mountains. This means than the believer has been given dynamis and  exousia. It happen through baptism. Jesus says: MT, 28, 18: All authority in heaven and on earth has been given to me…. baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. (Trinity) It is our responsibility and task as faithful believers, to spread the gospel and share it. So that they may have what we have received from Jesus. This is our mission, each separately and together as church.

 

Derfor lægger Fadervor-bønnen også an til at slutte med denne lovprisning af Gud og alt det han har skabt.

 

 

Bøn

Du er livets brød

Du er verdens lys

Du er døren

Du er den gode hyrde

Du er opstandelsen og livet

Du er Vejen, Sandheden og Livet

Du er det sande vintræ

Dit er Riget, magten og æren!