Stigen mellem himmel og jord

Til Allehelgen er der er helt særlig åben forbindelse mellem himmel og jord. Det er stigen et symbol på. Den er også et symbol på forsoning. 

Allehelgen er tid til at mindes Tid til at forsone sig med sine nære og kære levende og døde Med sig selv Med Gud

Allehelgen fortæller os, at vi skal sørge for at få vores kære døde rigtigt ”på plads”, så vi kan finde fred med både dem, os selv og døden. De dødes rigtige plads er i vores hjerte og vores minder, omgivet af barmhjertighed og tilgivelse og taknemmelighed, og det er i himlen hos Gud.

Nogen bliver levende ”begravet” af deres slægtninge eller selvbegraver sig og afdøde kære kan vi give lov at husere i årevis efter de fysisk har forladt denne verden.  
Det kan skræmme nogen og derfor holder de Halloweenfest i håb om at skræmme de spøgende, der hjemsøger dem, bort til det hinsides. 
I stedet for at lade døden skræmme, giver Allehelgen en mulighed for at lade sig fylde med den dybeste fred. Trods dødens realitet kan vi takke for alt hvad verden har fået gennem vores nu afdøde. Vi kan mindes dem og vi kan forsone os med dem. Det er aldrig for sent. Lad Gud bringe dit ønske om forsoning frem til den du har mistet og ikke nåede at forsone dig med. 

Allehelgen er tid til at sørge. Sørge over alle tab i livet. Ikke blot de tab døden har bragt os. Ingen tab kan sammenlignes og kaldes værre end andre. Kun du selv (og Gud) ved og forstår hvor tung din sorg er. "Vær du mig nær", skal vi synge til Allehelgs gudstjeneste. For det er vores bøn: Vær os nær, Gud, i liv og i død. Til Allehelgen vil vi samle os i kirken med det til fælles, at vi har mistet og nu sørger. Vi gør det i Guds nærvær og lægger alt det tunge i os over til Kristus, så Han kan bære med på det og være vores trøst i sorgen.

Vores kristne tro er, at vi følger vores kære så langt vi kan, og det er til livets grænse, men på den andens side kommer én os i møde og tager over. Det er Herren Kristus. 
"Se, jeg gør alting nyt!" (Åb. 21, 1-7)

 

 

 

Som PrayerKnitting

Under din strikning kan du

- give dine nære og kære, levende som afdøde dine kærligste tanker. Bed Gud være med dem.

- overveje, om der er et menneske du bør forsone dig med, levende som afdøde. Bed Gud vise dig hvordan. Handler det om at tilgive en kær afdød, bed da Gud bringe dine ord videre til vedkommende.