Kend kirkeåret

 

 

 

 Trinitatistiden

 

Perioden i kirkeåret fra pinse til sidste søndag før advent kaldes for trinitatis. På latin betyder det treenighed. Treenigheden er Gud som Far, Søn og Helligånd.

Gennem vinterens og forårets højtider fejrer vi de tre sider af Gud hver for sig; Gud som skaber, som Gud som Frelser (Jesus) og Gud som bevæger (Helligånden). Men Trinitatis søndag fejres de tre sider i ét. 

Trinitatistiden strækker sig hen over sommeren og efteråret over ca. 25 søndage, alt efter hvornår påsken falder. Nogle gange kan man høre tiden kaldt for "kirkens hverdag" eller det festløse halvår. Prædikenteksterne handler om hvordan man skal leve som kristen, som discipel. 

Kirkeåret er indelt i en farveskala, der symboliserer indholdet af dagene.Trinitatis' farve er grøn, som symbol for håb og vækst. 

 

1) Hvad betyder trinitatis?

Trinitatissøndag indleder den periode af kirkeåret som vi kalder trinitatistiden. Den varer næsten helt frem til advent.   

Trinitatis er et ord fra latin, der betyder treenighed eller trefoldighed. Måske kan nogen af jer huske at Chr. Den IV’s skib dengang han mistede sit øje netop hed trefoldigheden. Det var en af de tidlige kirkefædre - Tertullian - der fandt på ordet trinitatis omkring år 230, da han ville forsøge at forklare hvem Gud er. Vi siger jo at vi har én Gud og dog kalder vi kam ved tre navne, Fader, søn og Helligånd. Det forklarede Tertullian altså ved at Gud er ét væsen, men tre personer.

Måske kunne man tegne det som tre cirkler der griber ind i hinanden. De tre sider af Gud er forskellige. Men hører dog sammen. I én fælles kraft.

Jeg plejer at sige til konfirmanderne, at det er ligesom man samtidig kan være både datter, søster og mor - og dog er et og samme væsen - en grov forenkling, jo! 

Sagt med andre ord er den treenigne Gud Gud der viser sig for os på tre forskellige måder:

- Gud for os (trosbekendelsens første led: Gud som Far og skaber) Gud som Far er den vi kender som skaber. Ham, der har skabt himmel og jord og som stadig skaber nyt. Fx hver gang det gamle bryder sammen.

- Gud med os ( Gud som Jesus Kristus). Gud som Sønnen - Jesus – kender vi som ham, der kom til jorden og lærte os alt om det, at være menneske i ansvar og kærlighed. Både overfor Gud, vores medmenneske og os selv.

- Gud i os ( Gud som Helligånden). Gud som Helligånden kender vi som den kraft, det nærvær, der gør det muligt for os at tro. Helligånden hjælper os at finde en vej til Gud. Helligånden er den kraft, der bevæger os. Og den kraft som vi døbes med. Disse tre: Fader, Søn og Helligånd samles i én trefoldighed - Trinitatis. Tre personer - ét væsen.

Gud er en treenig Gud. Det betyder, at Gud er både Far, Søn og Helligånd på én gang.

 

2) Trinitatis - den kristnes hverdag

Hver periode i kirkeåret skal bruges af os til noget forskelligt. Ligesom ugen har arbejdsdage og hviledage, har kirkeåret det også. Trinitatis er den festløse del af kirkeåret og derfor arbejdsperiode for os kristne.

Nu skal vi i arbejdstøjet. Trinitatissøndag læses arbejdssedlen op for os og fortæller hvori arbejdet består: ” Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Døb dem derpå i Faderens og sønnens og Helligåndens navn og lær dem at holde alt det som jeg har befalet”.

Vores kristne dåb er vores bemyndigelse til at gå igang med arbejdet som Guds medarbejdere på jord. I den treenige Guds navn er vi efterfølgere.  

Efterfølgelse: Til tjeneste! Den vigtigste opgave for en kristen er at følge i de fodspor som Jesus allerede har sat for os. Gud giver hver enkelt af os forskellige opgaver at løse.

Kristnes opgave er at føre en spejling af Guds kærlighed ud til medmennesker, så også vi kan give hinanden betydning og værdighed og ikke det modsatte.

Nu skal blikket rettes udad og væk fra os selv og hen på vores næste. Nu er vi udrustet med pinsens Ånd til at gå i Guds tjeneste og være Kristus' tjenere i forhold til verden og næsten. Nu skal der øses ud af det vi har fået fra Påske- og pinsefestens fællesskab.  

Trinitatistiden er selvforglemmelestid. Blikket rettes udad og væk fra os selv og hen på vores næste. Trinitatistiden er selvforglemmelestid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Signe Walsøe