Den personlige perle, 

 

fordi forholdet mellem dig og Gud er helt personligt. 

 

 

Vores gudsforhold er et personligt forhold og en helt egen relation til Gud som ingen har magen til. Det forhold og den relation kan man ikke overdrage til andre at tage sig af og passe. Derfor er amen-perlen også en selvvalgt personlig perle.  Måske en sten med hul i, fundet på stranden.

Mt 17, 20: Troen kan flytte bjerge. Troen har del i Gud, begge er almægtige. Kun troen og Gud kan flytte bjerge. Guds dynamis og exousia kraft, magt og autoritet har vi del i via troen. Rom 11,36

Fadervor-bønnen er en bøn i 1. person flertal. Men da det også er en bøn, der udgår fra den enkelte, er det også en personlig bøn.

Bøn

Du, som ved, at jeg er mig

Du, som kender alle mine længsler

Du, som forbarmer dig over mig

Du, som ER

Min Gud, min Gud!