Som PrayerKnitting:

Læs Hebræerbrevet 11, 10 samt Efesosbrevet 2, 14b

Mure kan både være til beskyttelse af os mennesker og mure kan være begrænsninger omkring os. Vi mennesker kan få opbygget mure omkring os selv, som lukker mennesker ude fra vores liv som vi burde lukke ind i vores liv. Vi kan få opbygget mure om os selv, som begrænser vores liv på en måde som Gud ikke har tænkt. De mure Gud sætter omkring dig, er altid gode mure.

Reflekter nu, mens du striker, over murene i dit liv.

De gode er… De dårlige er…

Bed Gud hjælpe dig med at opbygge de gode og nedrive de dårlige. Og, vigtigst af alt: Bed Gud om indsigt til at skelne ret.

 

Nåde være med dig, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus!

Murstensmønster

Vælg to farver garn og beslut hvilken af farverne, der er hhv.

(A) “mørtelrækkerne” og

(B) “murstenene”

 

Slå 51 m op og strik et par pinde glatstrikning

Derpå begynder mønsteret:

1.rk (A) (arbejdets retside) alle m r

2rk (A) alle m vr

3rk (B) 4r, 1 m løst af med garnet bag (gb) arbejdet (p gennem m som om man ville strikke en retmaske), *5 r, 1la gb*, fortsæt p ud og slut med 4 r

4rk (B) 4 r, 1 m løst af med garnet foran arbejdet (gf) (garnet over pinden og stik så gennem maskens bageste lænke bagfra), strik videre * 5 r, 1la gf*, slut p med 4 r

5 rk (B) 4 vr, 1la gb, *5 vr, 1 la gb*, slut med 4 vr

6 rk (B) som 4 rk

7 rk (A) r

8 rk (A) vr

9 rk (B) 1r, 1la gb, *5 r, 1la gb*, slut med 1r

10 rk (B) 1r, 1la gf, * 5 r, 1la gf*, slut med 1r

11rk (B) 1vr, 1la gb, *5vr, 1la gf*, slut med 1vr

12rk (B) som rk 10

Fortsæt således, til der er fx 16 murstensrækker. Slut som begyndt med et par omgange glat.

 

Hækl evt. en kant omkring arbejdet i farve (A).

Læg gerne et billed op på facebooksiden Karkluderier – Dishy Cloths

 

 

 

Rigtig god fornøjelse!