Her kan du printe en kort vejledning til de enkelte perlers betydning

i Fadervor-armbåndet

 

Zymetri's

 Fadervor-armbånd

 

1) Vor Far, Guldperlen, som symbol på det dyrebareste og ædleste.

Livet er givet os af vores forælder/far, det er livets kilde. Gud er tættere på mig end jeg selv er. Gud er den, som jeg har absolut tillid til. Vi har gudbilledlighed, så spejl dig i perlen! Rosen er symbol på Jesus: ”En rose så jeg skyde!”

2) du, som er i Himlene! Blå perle, fordi himlen er blå.

Himlene er det sted vi ”placerer” Gud. Gud er, som himlens atmosfære, helt tæt på alt og alle. Det er også her vores kære afdøde befinder sig. Dåbsvandet er også blåt. Lev som døbt!

3) Helliget blive dit navn, Hvid perle, fordi det er renhedens farve.

Hvad er helligt for dig? Gud? Helligdage? Overhovedet noget fordi du altid går på kompromis? - Er tolerant og pragmatisk i alle forhold; - også når det gælder Gud?

4) komme dit Rige, Perle med blomster, fordi det er Paradis.

Paradis kan være lige hér, midt i blandt os hvis vi behandler hinanden og os selv som Jesus lærer os. Lyt til Jesus. Følg ham og han vil følge dig. Du er hans discipel – medarbejder – og medansvarlig for at Guds Rige bryder igennem. Måske blot ved at sige noget pænt til din næste.

5) ske din vilje som i himlen således også på jorden; Korset,  fordi ved korset sker Guds vilje; her mødes himmel og jord.

Kan du overgive dig helt og aldeles til Guds vilje? Kan du tro, at han altid har en plan, der er bedre end din, også når du ikke forstår helheden? Bed: "Ske din, ikke min vilje, Gud! Giv mig tålmodighed til at vente på dig. Din vilje ske, ikke til min tid men til Guds tid". Tålmodigt hang Jesus Langfredag på korset. Ventede på Gud. Søndag-Påskemorgen kom gennembruddet og opstandelsen til nyt liv. Gud giver dig livet igen!

6) giv os i dag vort daglige brød, Gul perle, som modent korn.

Dagligt brød betyder alt det vi mennesker behøver for at leve. Også kærlighed. Bekymr dig ikke! Kornet modnes altid; dét bekymrer sig ikke.  Læg dine bekymringer over til Gud. De er hans, ikke dine! Tænk over: Hvem har jeg delt brød med gennem mit liv? Måltidet er kulturens fødested. Måltidsfællesskaberne modner os som mennesker. Hvad har modnet (skal modne) dig?

7) og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere Firkantet perle med X, (Andreas-korset) fordi korset udsletter skylden, tilgivelse.

Skyld gør livet skarp og kantet. Men at få eftergivet skylden – eller selv at tilgive nogen noget! – er som at få en stor gave (derfor formen; eng.: present = nuet, nærværet).  X’et (eng.: cross over)er tegn på at Gud har slået en streg over det, der er gået galt for os. Måske særligt det som du undlod at gøre? Hvad og hvem mangler du selv at tilgive?

8) og led os ikke ind i fristelse men fri os fra det onde. Sort perle; fordi sort er det ondes og sorgens farve.

Hvad fristes vi af i livet? Materielle ting? Nemme løsninger? Alt som glitrer på overfladen? Modsat kan perlen vise os at under sorgens sorte farve glimrer guldet. Gud bærer med på alle vores sorger i livet.

9) For dit er Riget og magten og æren 3 røde perler, fordi Treenigheden Gud, Jesus og Helligånden ER kærlighed. Snoet sammen danner de en trekant, symbolet på treenigheden.

Gud, som er Treenighed styrer ALT i verden. Gud skal magte, ikke du. Slip kontrollen og lad Gud styre. Ærer og lovpriser jeg Gud? Eller springer du for tit kirkegang, bøn og bibellæsning over? DU ærer Gud, arbejder for hans Rige når du lever det dobbelte kærlighedsbud: At elske Gud og din næste som dig selv.

10) i evighed! Hjerteformet, klar eller grøn perle, fordi det er et tegn på Guds uendelige kærlighed. Den er evig. Uden ende og uden begyndelse. Grøn er håbets farve.

Også uden for vores tid og rum råder Gud. Gud er alt det, der overgår os og vores forstand. Han er med både levende og døde fordi kun Gud kan overskride både tid og rum.

11) Amen! Den personlige perle, fordi kristendom er et personligt forhold.

Forholdet mellem dig og Gud, din Herre, Skaber og Frelser, ER helt personligt.Det er en relation, som ingen anden hverken kan eller skal stille sig imellem. Med andre ord: Du behøre ikke en mellemmand for med Jesus har hver eneste af os fået direkte adgang til Gud. Fantastisk, ikke!

12) Pause og pusterum:

Pauseperler, fordi der må være pauser i hverdagen, ugen, året så vel som livet. Det er kirkeårets fasteperioder, der vil minde os om at tage en pause. Hvornår holder du pause? Hvornår holder du helligdagen hellig? At holde pause er at give plads i sit liv til Gud; at give plads til liv og ånde.

Hold 15 minutter hver dag som din egen morgen-/aftenandagt. En time i kirken om søndagen og til højtiderne. I livet som ferie og orlov.

Pauser er livets åndedræt; her indånder du Gud og fyldes af Helligånd. Træk nu vejret dyybt!

 

© Zymetris Fadervor-armbånd

 

Zyme betyder surdej på græsk og er en glose, der findes i Det Ny Testamente. (Luk. 13,21; Matt. 13, 33) Surdejen er den lille klat dej, der får hele dejen til at hæve og vokse. Lidt, men med stor virkning. Sådan er det også med bønnen. Den får os til at vokse.

-tri står for treenighed; at Gud viser sig for os i tre forskellige skikkelser; Fader, søn og Helligånd; Skaber, vejleder, bevæger.

båndet er den forbindelse som bønnen (Matt. 7,7; Luk. 11,1ff) knytter mellem dig og Gud.

Til sammen er det vækst og tro og det er også vækst i tro! Altså balance – zymetri i livet.

  

”Således skal I bede!”